Start Pamahalaan pagdating ng amerikano

Pamahalaan pagdating ng amerikano

Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na isang Filipino ang, sa wakas, uupo bilang Punong Tagapagpaganap (Chief Executive) at maninilbihan sa loob ng Palasyo ng Malacañan. Quezon at ang katambal niya sa pagtakbo na si Pangulo ng Senado pro tempore Sergio Osmeña bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa.

Naging daan ang Batas Jones sa paglikha ng lehislaturang kinabibilangan ng pawang mga Filipino, at binubuo ng Senado ng Pilipinas at Kamara de Representantes (House of Representatives).

Gayumpaman, ang posisyon ng Punong Tagapagpaganap–ang Gobernador-Heneral–at ang itinuturing na pinakamahalagang posisyon sa gabinete–Pampublikong Pagtuturo (ang ninuno ng Kagawaran ng Edukasyon)–ay nakalaan lamang para sa mga Amerikanong opisyal na itinatalaga ng Pangulo ng Estados Unidos.

Kabilang sa mga probisyon ay ang paghahalal noong 1934 ng isang Kumbensiyong Konstitusyonal (Constitutional Convention) na bubuo sa konstitusyon ng paparating na Pamahalaang Komonwelt. Recto kasama ang 202 halal na delegadong Filipino, na ang isusulat na konstitusyon ay hindi lamang sasaklawin ang transisyonal na Komonwelt, subalit magkakabisa mapahanggang sa Republika.