Start Speed dating saint louis mo

Speed dating saint louis mo

Skrytou funkcí databáze je, že umožňuje zjistit, v které publikaci lze o daném rodu najít další informace, či zda je vůbec nějaký daný pramen zmiňuje.

Proto v případech, že pro daný rod nenajdete český ekvivalent, je vhodné užití pravidla “piš jak slyš” (užití fonetických jmen).

I u tohoto pravidla by mohla být jasná pravidla, aby nedocházelo k přepisům “českých” názvů různými způsoby - zda se preferují názvy s dlouhými či krátkými samohláskami (magno/ólie, abe/élie, cesmi/ína, anaba/ázie), s koncovkou končící na “a” nebo “e” (magnolia/e, brukentálie/a), “ph” se mění na “f” a “th” na “t” (Cephalanthus - cefalantus), “t” se mění v “c” (parrot/cie), dále jde o vsunuté “h” v názvu (enkiant/hus), dvě “l” nebo “r” v názvu (billbergie, parrotie), přidávání koncovky “ovka” (parrotiovka), s měnící se v “z” (anabasie/anabázie) - vhodné by bylo vytvoření obecných pravidel a pokud možno nezavádění žádných komplikujících výjimek.

V této souvislosti také nelze nepřipomenout paralelně vznikající tištěnou publikaci z dílny Skalická, Větvička, Zelený (viz Živa 2006, 4: LVI), kde bude možno nalézt autory doporučená česká rodová jména i další nuance jmen vyskytujících se v literatuře od národního obrození po současnost.

Internetová databáze může nalézt uplatnění nejen u vědeckých pracovníků, ale rovněž např.

Dovolte abych Vám představil novou internetovou databázi českých vědeckých (nikoli však lidových) jmen rodů rostlin (autoři databáze jsou J. Lze zde nalézt jména rodů jak širokých, tak užších a dnes již vzácně rozlišovaných.

Jedná se o přehledovou excerpci významných knižních publikací zaměřených na domácí, u nás i jen pěstovaných, přírodovědně či užitkově významných rostlin.

U rodů neuvedených v Klíči lze vycházet i z frekvence výskytu nějakého jména (čím častější je daný český název v databázi, tím se zdá být jeho užití vhodnější, i když novější publikace může udávat právě jméno jiné - vzácněji používané).

Podle některých odborných názorů by obecněji také mělo platit, že v případě dvou jmen pro jeden taxon by se neměla dávat přednost fonetickým jménům, vycházejících z latinských jmen, byť jejich zapamatování i možnost dorozumění se s odborníky může být jednodušší (národní jména představují kulturně-historické a jazykové bohatství každého národa).

Learning environments Learning level Learning lives of Roman Emperors (earliest only)Learning may be done by i Learning method Learning style Learning system Learning the times table, Learning to race with a female Learns Learns (from)Learns (of)Learns about hosting knight put into 12?

Leads on Leads the bidding Leads, as an orchestra Leaf Leaf (through)Leaf - young attendant Leaf apertures Leaf beneath a bloom Leaf bisectors Leaf collection? Learners collectively set watch beforehand Learning about a hotel in Pakistan city Learning about Italy's principal river Learning by flash cards, Learning by flashcards, e Learning by memorization Learning center Learning ctr.

Leading lady Leading lady Laura Leading lady's one appearing in daily Leading letters Leading light from Staffs turned traitor Leading lights in ballet Leading lines? Learn fast, maybe Learn secondhand Learn space traveller's fine at present Learn to cope Learn to get along Learn tune having developed artificial intelligence Learn via a third party Learn's partner Learn, say, about Freud?