Start Tr uadating

Tr uadating

Bazı programların çalışabilmesi için registery üzerine kayıt oluşturması gerekir.

Böylelikle policy uyguladığımız OU altında ki user’ların logon olduğu pc özellikleri bu özellikleri taşıyorsa belirlediğimiz shortcuts oluşmuş olur.

Policy’de belirlediğimiz sistem gereksinimlerinin altında bir pc ise policy otomatik olarak uygulanmaz.“ Uninstall this application when it falls out of the spoce of management “ seçeneği işaretlendiğinde Genel Mudurluk OU altında bulunan kullanıcılar başka bir OU taşındığında program o kullanıcıdan otomatik olarak silinir.“ Do not display this package in the add/Remove Programs control panel “ seçeneği işaretlendiğinde yüklenen programın Control Panel Program Add/Remove de gözükmemesini sağlar. Aynı ayar Computer Configuration alanında sadece Assigne olarak yapılabilir.

Bu makalemizde Windows Server 2008 R2 üzerinde Group Policy Management console inceleyeceğiz.

Bu eklenti sayesinde Group Policy yönetimini tek bir arayüz kullanarak gerçekleştirebilir ve mevcut group policy objelerinin yedeğini alıp ihtiyaç veya silinme durumlarında geri dönüşümünü sağlayabiliriz.

- Muhammed Ebu Hasbu - Ortadoğu (asharqalawsat) Gazetesi - 2010 The Efficiency of Participation and Conventional Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis - Bengul Gulumser Arslan and Etem Hakan Ergec - 2010 The Efficiency of Participation and Conventional Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis - Bengül Gülümser Arslan ve Etem Hakan Ergeç - International Research Journal of Finance and Economics - 2010 Dubai Finans Krizinin İslami Bankacılık Üzerine Etkisi - Lahem El-Nasır - Ortadoğu Gazetesi - 2009 Bir Ekonomi Raporu: Global Kriz Sonrası İslâmi Bankaların 4 Alanda Araştırma Yapması Gerekir - Muhammed El Hemezani - Ortadoğu (asharqalawsat) Gazetesi - 2009 Mega Sukuk Temerrütleri İslami Finans için Bir Asit Testi mi?

- Hakkı Erçetin - 2009 Paul Wouters – Turkey 2005: “Crossing The Bosphorus” – Islamic Finance News (IFN) - 2006 Faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi: 2008 Sonrası Türkiye Örneği Bahçeşehir Üniversitesi - Mehmet Altuncuoğlu - 2017 Finansal Krizlere Karşı Dayanıklı Bir Enstrüman: Sukuk - Kocaeli Üniversitesi - Ersan Bilal - 2015 Katılım Bankacılığının Finansal İstikrara Etkisi: Türkiye Örneği - KTO Karatay Üniversitesi - Mehmet Tenekeci - 2017 Basel III Kriterlerinin Katılım Bankacılığına Etkileri Türkiye Örneği - Marmara Üniversitesi - Merve Gödeş - 2016 Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Karşılaştırılması - Haşim BAĞCI - Dokuz Eylül Üniversitesi - 2013 Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Katılım ve Mevduat Bankalarında Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi - Gebze Teknik Üniversitesi - Sadık Bülbül - 2017 Geleneksel Bankalar İle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Basel III Kriterleri Açısından Kıyaslanması - Esra Bildirici Çalık - Yüzüncü Yıl Üniversitesi – 2016 Kurumsal ve Ticari Bankacılık Açısından Katılım Bankalarının Etkinliğinin Ölçülmesi: Türkiye Örneği – Celal Bayar Üniversitesi - Şerif COŞAN - 2016 Banka Kredilerine Alternatif Olarak Murabaha Modelinin İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi - Kıvanç ÖZYURT - Kırıkkale Üniversitesi - 2015 Katılım Bankacılığı ve Sukuk Modelleri - Emir Cüneyt AVCU - Süleyman Demirel Üniversitesi - 2015 Katılım Bankaları Sigorta Uygulamalarında Tekafülün Yeri ve Geleceği - Marmara Üniversitesi - Serdar Polat - 2015 Türk Katılım Bankacılığında Fon Kullandırma Yöntemleri -Hakan ARABACI - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi - 2015 Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin Vza ve Malmquist Tfv Endeksi ile Karşılaştırılması - Mehmet Fatih Buğan - Gaziantep Üniversitesi - Ocak 2015 Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Uygulamaları ve 2008 Küresel Finans Krizi Sürecinde Faizsiz Bankaların Performansı Üzerine Bir Analiz - Fatih BİLGE - Düzce Üniversitesi - 2015 Türkiye'de Katılım Bankalarının Finansal Kiralamadaki Yeri Diğer Finansal Kiralama Şirketleriyle Karşılaştırılması ve Sektörde Sukuk Uygulaması Beklentileri - Nurullah MÜCAHİTOĞLU - Marmara Üniversitesi - 2015 Participation Banking in Turkey: Comparative Analysis, Z/Yen reference & perspectives - Hajar BOULAM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2015 Katılım Bankalarının Türkiye'deki Farkındalık Düzeyinin Tespiti: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma - Fatma Tuba ÇOBANKAYA - Süleyman Demirel Üniversitesi - 2014 Katılım Bankacılığının Tarihi ve Geleceği - Ömer EMEÇ – Şehir Üniversitesi - 2014 Katılım Bankacılığı Ve Türkiye'deki Uygulamaları-Faruk ÖZBAY-Gediz Üniversitesi-2014 Katılım Bankacılığı Ve Türkiye Uygulamaları - Ahmet Tuhan - Bilecik Üniversitesi - 2014 Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Karşılaştırılması - Haşim BAĞCI - Dokuz Eylül Üniversitesi - 2013 Katılım Bankalarında Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi – Bayram KAYA – Gazi Üniversitesi – 2013 Katılım Bankacılığının Türk Bankacılık Sistemindeki Yeri, Çalışma Şekli, Enstrümanları ve Performans Analizi - Muhammet Fatih Canbaz - Kırklareli Üniversitesi & Marmara Üniversitesi - 2013 Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak Sukuk : Yapısı, İşleyişi ve Türkiye Piyasası için Öneriler - Hakan ASLAN - Marmara Üniversitesi - 2012 Katılım Bankalarında Etkinlik ve Verimlilik Analizi - Halid Velid BAYKARA - 2012 Proje Bazında Finansman Kaynağı: Sukuk – Erkan TOKUL – Fatih Üniversitesi – 2012 Faizsiz Bankacılıkta Varlık Yönetim Şirketi Adaptasyonu - Cüneyt Hakan Demir - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - 2012 Tekâfül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği - Abdurrahman Çalık - Yüzüncü Yıl Üniversitesi - 2011 Özel Finans Kurumları nın Performans Açısından Değerlendirilmesi - Abbas GÜNEŞ - İnönü Üniversitesi - 2011 Türkiye'deki Katılım Ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması - Sinan Dağ - Dumlupınar Üniversitesi - 2011 Is The Interest Policy Responsible For The Global Financial Crisis?

Account Policy Management Properties Define These Policy Settings işaretlenir.